top of page
pr tatasteel12.jpg

steun onze campagnes

Doe mee, denk mee en draag bij, want actievoeren kost naast tijd en inzet, inventiviteit en moed ook geld.

De geest is uit de fles, samen gaan we het redden: straks wordt er alleen nog maar schoon geproduceerd. Punt!

Foto: Pim Ras

IJmond / Tata Steel

Gezondheid op 1 voert actie rondom Tata Steel, omdat de staalfabriek een groot risico vormt voor de gezondheid van omwonenden.

De uitstoot van de fabriek bevat onder meer fijnstof, stikstofoxiden en kankerverwekkende stoffen. Deze stoffen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals longziekten, hart- en vaatziekten en kanker. Gezondheid op 1 wil dat Tata Steel zijn uitstoot drastisch vermindert. De organisatie heeft daarom een aantal eisen gesteld aan de staalfabriek, waaronder:

  • De meest ziekmakende onderdelen van de fabriek moeten zo snel mogelijk sluiten.

  • De fabriek moet overschakelen op schonere productieprocessen.

  • Tata Steel moet de omwonenden compenseren voor de gezondheidsschade die zij hebben geleden.

Om deze eisen kracht bij te zetten, heeft Gezondheid op 1 verschillende acties gevoerd tegen Tata Steel. Zo heeft de organisatie in 2023 een grote demonstratie georganiseerd in Wijk aan Zee, een dorp in de buurt van de fabriek. Ook heeft Gezondheid op 1 een campagne gevoerd om de aandacht te vestigen op de gezondheidsrisico's van Tata Steel.

In december 2023 ondersteunden wij het Gezondheidsultimatum gericht aan Tata Steel en de overheid. Lees meer op de website van het Gezondheidsultimatum.

IMG_3778.jpg

Chemours

Al jarenlang heeft Gezondheid op 1 contacten met belangrijke medestanders in het  PFAS dossier in Nederland en België.

De acties tegen Chemours worden ondersteund  door Gezondheid op 1. Door het brede netwerk van wetenschappers, politici, journalisten, milieuorganisatie, medici etc. open te stellen voor de lokale actiecomités en bundeling van krachten zijn we samen effectiever. 

Mensenrechtenzaak

Klimaatverandering, bescherming van de natuur (UNESCO Wadden, o.a.), luchtvervuiling, stikstofcrisis, watercrisis, allemaal mensenrechten thema’s en in alle dossiers kunnen mensenrechten een coördinerende rol spelen

Nederland heeft net het ‘mensenrecht op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu’ aanvaard - met de rest van de VN. Dit betekent actie. Advocaat Jan van de Venis en Antoinette Verbrugge hebben in Geneve bij de VN hun  input gegeven voor het mensenrechtenexamen van Nederland. Op het gebied van mensenrechten, milieu en controle op het bedrijfsleven in en buiten Nederland zakt Nederland voor het examen, dat stellen en onderbouwen wij. Centraal in onze rapporten staan dat Nederland niet doet wat het moet doen op basis van mensenrechten:

Nederland moet voorkomen dat bedrijven het milieu vervuilen en mensenrechten schenden. Dat is duidelijk op grond van mensenrechten, hebben VN Mensenrechten commissies eerder aan Nederland aanbevolen én dat heeft Nederland beloofd. Het gaat om vervuiling in Nederland en wereldwijd. Van oliebedrijven, via baggeraars tot soja en palmolie wereldwijd. En in Nederland: Shell, NAM, TataSteel, Chemours, Chemelot, enzovoorts.

We komen terug op Groningen en de aardbevingen: meerdere VN-organen hebben het heel duidelijk gezegd: Nederland moet de fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn van Groningers waarborgen; 2. Zorgen voor correcte schadevergoeding en voorkomen dat toekomstige schades plaatsvinden; 3. Zorgen voor zinvolle participatie van Groningers.

Van al deze punten is tot nu toe vrijwel niets gerealiseerd. Er is glasheldere jurisprudentie van het EHRM (o.a. Jugheli v Georgië en Di Sarno v Italië). Nederland kent deze jurisprudentie, zeker sinds de verloren Urgenda zaak, maar pakt het niet op. Onze overheid kiest verkeerd; het kiest de kant van het vervuilende bedrijf. We hopen op sterke aanbevelingen vanuit de VN, maar wacht niet overheid: het is duidelijk en actie is nodig vanuit mensenrechten.

image (4).png
bottom of page